Friday, July 9, 2010

pengamal ilmu kebal paling berbahaya

sihir dari segi istilah merupakan satu perbuatan menyakiti atau mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi (ghaib) yang melibatkan makhluk halus, dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu, contohnya menyakiti seseorang, mengubati penyakit dan juga meramal masa hadapan.. penggunaan istilah sihir dalam alam melayu pada kebiasaannya merujuk kepada ilmu hitam..
Continue Reading
Designed By Blogger Templates